Vår ambisjon

Vi skal senke tersklene og bidra til dialog

Whispr

Vi jobber med og for elevene ved den videregående skole.
Vår viktigste oppgave er bidra til dialog og å senke tersklene.

Vår historie

Vi jobbet opprinnelig for å skape gode tjenester for våre kunder. Vi var en ungdomsforsker, designere innen ulike felt og utviklere som vant oppgaven om å "forhindre frafall i skolen". Vi har jobbet tett med våre samarbeidspartnere i Buskerud Fylkeskommune og gjennom flere år og basert på hundrevis av innsikter har vi utviklet Elevtjenesten.

Vi forsto tidlig at elevene trenger en enkel inngang til å ta kontakt med ressurspersonene ved skolen. Oppgaven vokste på oss og i dag ser vi mer enn noen gang viktigheten av dialog i det daglige og et sted man kan få hjelp om det er noe ekstraordinært.

vår filosofi

Vi har også endret oss i denne prosessen, fra å hjelpe våre kunder til å bedre sine tjenester eier og driver vi nå Elevtjenesten og bruker all vår fokus og kunnskap på å gi elevene og hjelperne ved alle skoler et god verktøy for dialog. Vår viktigste oppgave er bidra til dialog og å senke tersklene.

Vår filosofi er enkel; alt vi gjør utvikles med elevene og hjelperne i sentrum. Vårt største fokus er å utvikle Elevtjenesten til det verktøyet som bidrar til samhandling mellom hjelpere og tilgjengelighet for elevene.

Utenforskap er dyrt for samfunnet og en tragedie for den det gjelder - vårt mål er å bidra til å øke gjennomføringen ved den videregående skolen ved å tilgjengeliggjøre hjelperne for elevene.

Den store oppgaven

Øke gjennomføringene ved det videregående skolen

Dette var spørsmålet designerne bak Whispr forsøkte å finne svar på da de i 2013 begynte å samtale ved elever ved pilotskolen Rosthaug Videregående skole i Buskerud Fylkeskommune. Etter mange samtaler med elever, rådgivere, helsepersonale, rektor, administrasjonen og mange andre i fylkeskommunen fordelt over ett år definerte vi over 30 løsningsrom. Alle innsiktene vi samlet via samtale, research og observasjoner viste hvor fasettert problemstillingen er. Flere av disse ideene har skolen og fylkeskommunen tatt videre selv, men konseptet om “den røde knappen” den fikk vi i oppdrag å utvikle videre.

Vi oppdaget tidlig at tilstedeværelse og tilgjengelighet ble opplevd svært forskjellig av elevene og hjelperne. Grunnene var mange, plassering av kontor, skole med flere lokasjoner, travle perioder osv. Felles for både elevene og hjelperne var ønske om ett felles kontaktpunkt og i dag er det stedet naturlig på elevenes telefoner. Alle elever har i dag en telefon og de bruker den mye. Dette er det naturlig stedet for en elev å starte en dialog.

Whispr jobber for en bedre skolehverdag for alle elever. Dette er bare starten for oss – vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av appen slik at den til enhver tid dekker elevene og hjelperne sine behov.

Tilgjengelighet

Tjenesten gjør det mulig for elever å ta kontakt med Elevtjenesten ved skolen når du trenger det.

Samhandling

Alle hjelpere i tjenesten har tilgang til funksjonalitet som gjør det mulig for hjelperne å samhandhle slik at eleven alltid tilbys best mulig hjelp.

Likt tilbud til alle

Alle elever kan tilbys de samme tjenestene og det er mulig å dele ressurspersoner på flere skoler

features

Elevtjenesten kort oppsummert

Gratis app for elevene - lisensiert for skolene

Elevtjenesten

En app som kan lastes ned gratis fra Google Play og App store. For å koble på skolens ressurspersoner belastes skolen eller fylket en årlig lisens.

Statistikk

Statistikk måles per skole. Appen viser antall sendte meldinger, aktive brukere og tid per besøk på ofte stilte spørsmål. 

Meldinger

Meldingstjenesten bidrar til enkel dialog uansett hvor man befinner seg. Hjelperne kan invitere inn andre hjelpere i dialogen eller videresende dialogen til en annen hjelper.

Ofte stilte spørsmål

Gir elevene raske svar på enkle spørsmål samtidig som den avlaster hjelperne. Disse sidene administrerer skolen selv slik at spørsmålene alltid er relevante

Elevtjenesten - skolepakke

Vi tilbyr skolene

Det er viktig for oss å sørge for at det er enkelt for skolene å ta i bruk den digitale tjenesten. I tillegg til at det er lite ressurskrevende for skolen å sette opp applikasjonen har vi utviklet et opplæringskurs for å sørge for at alle hjelperne er trygge på løsningen før den tas i bruk. Vi jobber også kontinuerlig med å utvikle markedsføringsmateriale for å skape kjennskap til alle de områder Elevtjenesten ved hver skole kan hjelpe elevene.

Markedsføringsmaterialet utvikles i nær dialog med skolene og dekker de ulike aktivitetene i årshjulet.

Ett kontaktpunkt for elevene

Uavhengig av hvem eleven trenger å snakke med kan man bruke appen for å ta kontakt. Elevene slipper høye og mange terskler

Et samhandlingsverktøy for hjelperne

Hjelperne har enkel tilgang til de andre hjelperne i Elevtjenesten via appen. Her kan man invitere inn andre hjelpere i dialogen eller overføre eleven til rett person.

Ressurspersoner kan deles

Flere skoler kan dele samme ressurspersoner på den måten kan man tilby et større spekter av hjelpetjeneste til elevene.

Hjelperne kan hjelpe bedre og flere

Ressurspersoner kan deles på tvers av skoler, for. Skoler som er fordelt på flere lokasjoner kan tilby de samme tjenestene til alle elevene hver dag.

Elevene føler seg ivaretatte

Gjennom appen har elevene mulighet til å ta kontakt når de lurer på noe. Man slipper å brenne inne med ting og for mange er det viktigste å spørre når de lurer, det er helt fint å få svar etterhvert.

Fange opp de som er utenfor

Ved å bruke appen kan man ivareta et kullansvar. Unge som ikke er elever ved skolen kan også få tilgang til ressurspersonene ved skolen. Det er også muligheter for å legge til andre hjelpere utenfor skolen, for eksempel NAV og IKT.

Elevtjenesten skolepakke

Vi har sørget for at appen er lett å ta i bruk ved skolene

Det har vært viktig for oss å sørge for at det er enkelt for skolene å ta i bruk appen, derfor har vi laget en skolepakke for de skolene som ønsker å ta den i bruk. Det krever svært lite innvolvering fra skolen sin side, men vi ser at ved å bruke 1-2 timer i opplæring av hjelperne og informasjonsformidling til elevene så er skolen godt rustet til å ta appen i bruk.

Implementering

Implementering: Vi setter opp løsningen for din skole. Dere får en egen plattform hvor dere eier og kan redigere alt innhold. På denne måten har skolene fleksibilitet og kan tilpasse alt innholdet lokalt.

Opplæring

Vi tilbyr en dag med opplæring av både hjelperne, og informasjon til elever og lærere. Vi har skreddersydd et opplæringsopplegg som gir skolen og elevene de beste forutsetningene for å ta løsningen i bruk

Markedsføring

Vi har laget en markedsføringspakke bestående av plakater, film, digitale skjermeplakater, bannere osv. Skolen vil jevnlig motta markedsføringmateriell til bruk i skolen.

Ta kontakt

Vi i Elevtjenesten brenner for at alle unge skal ha enkel tilgang til ressurpersoner som kan hjelpe dem gjennom tunge perioder, bidra til gjøre valgene litt enklere og generelt bidra til et økt samhold i og utenfor skolen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om tjenesten.

Send oss en mail
Whispr

Nygaardsgata 33
Postboks 16
1606 Fredrikstad

Norway