Elevtjenesten - det digitale kontaktpunktet

Tilgjengelighet og samhandling

Bli tilgjengelig for elevene der de er!

Elevtjenesten er en digital tjeneste som møter ungdommene der de er og gjør dialogen med Elevtjenesten ved skolen enklere. Elevene kan spørre når de lurer på noe, og de kan være anonyme hvis de trenger det. - vår viktigste oppgave er bidra til dialog og å senke tersklene.

Etter å ha snakket med hundrevis av elever og ansatte ved skoler fant vi at deres oppfatning av tilstedeværelse kunne ikke vært mer forskjellig. Mens de rådgiverne ved skolen hadde "åpen dør-policy" opplevde elevene at rådgiverne og andre hjelpere ved skolen aldri var tilgjengelige. Enten var de opptatt med andre elever ellers så var de ikke tilstede av andre grunner. Dette ble starten på denne tjenesten, både hjelperne ved skolen og elevene trengte en plattform hvor de enklere kunne møtes. En "fot i døra" til ungdommen!

features

Elevtjenesten kort oppsummert

Gratis app for elevene - lisensiert for skolene

Elevtjenesten

En app som kan lastes ned gratis fra Google Play og App store. For å koble på skolens ressurspersoner belastes skolen eller fylket en årlig lisens.

Statistikk

Statistikk måles per skole. Appen viser antall sendte meldinger, aktive brukere og tid per besøk på ofte stilte spørsmål. 

Meldinger

Meldingstjenesten bidrar til enkel dialog uansett hvor man befinner seg. Hjelperne kan invitere inn andre hjelpere i dialogen eller videresende dialogen til en annen hjelper.

Ofte stilte spørsmål

Gir elevene raske svar på enkle spørsmål samtidig som den avlaster hjelperne. Disse sidene administrerer skolen selv slik at spørsmålene alltid er relevante

Elevtjenesten - skolepakke

Vi tilbyr skolene

Det er viktig for oss å sørge for at det er enkelt for skolene å ta i bruk den digitale tjenesten. I tillegg til at det er lite ressurskrevende for skolen å sette opp applikasjonen har vi utviklet et opplæringskurs for å sørge for at alle hjelperne er trygge på løsningen før den tas i bruk. Vi jobber også kontinuerlig med å utvikle markedsføringsmateriale for å skape kjennskap til alle de områder Elevtjenesten ved hver skole kan hjelpe elevene.

Markedsføringsmaterialet utvikles i nær dialog med skolene og dekker de ulike aktivitetene i årshjulet.

Ett kontaktpunkt for elevene

Uavhengig av hvem eleven trenger å snakke med kan man bruke appen for å ta kontakt. Elevene slipper høye og mange terskler

Et samhandlingsverktøy for hjelperne

Hjelperne har enkel tilgang til de andre hjelperne i Elevtjenesten via appen. Her kan man invitere inn andre hjelpere i dialogen eller overføre eleven til rett person.

Ressurspersoner kan deles

Flere skoler kan dele samme ressurspersoner på den måten kan man tilby et større spekter av hjelpetjeneste til elevene.

Hjelperne kan hjelpe bedre og flere

Ressurspersoner kan deles på tvers av skoler, for. Skoler som er fordelt på flere lokasjoner kan tilby de samme tjenestene til alle elevene hver dag.

Elevene føler seg ivaretatte, trygge og informerte

Gjennom appen har elevene mulighet til å ta kontakt når de lurer på noe. Man slipper å brenne inne med ting og for mange er det viktigste å spørre når de lurer, det er helt fint å få svar etterhvert.

Elevtjenesten kan fange opp de som er utenfor

Ved å bruke appen kan man ivareta et kullansvar. Unge som ikke er elever ved skolen kan også få tilgang til ressurspersonene ved skolen. Det er også muligheter for å legge til andre hjelpere utenfor skolen, for eksempel NAV og IKT.

Elevtjenesten skolepakke

Vi har sørget for at appen er lett å ta i bruk ved skolene

Det har vært viktig for oss å sørge for at det er enkelt for skolene å ta i bruk appen, derfor har vi laget en skolepakke for de skolene som ønsker å ta den i bruk. Det krever svært lite innvolvering fra skolen sin side, men vi ser at ved å bruke 1-2 timer i opplæring av hjelperne og informasjonsformidling til elevene så er skolen godt rustet til å ta appen i bruk.

Implementering

Implementering: Vi setter opp løsningen for din skole. Dere får en egen plattform hvor dere eier og kan redigere alt innhold. På denne måten har skolene fleksibilitet og kan tilpasse alt innholdet lokalt.

Opplæring

Vi tilbyr en dag med opplæring av både hjelperne, og informasjon til elever og lærere. Vi har skreddersydd et opplæringsopplegg som gir skolen og elevene de beste forutsetningene for å ta løsningen i bruk

Markedsføring

Vi har laget en markedsføringspakke bestående av plakater, film, digitale skjermeplakater, bannere osv. Skolen vil jevnlig motta markedsføringmateriell til bruk i skolen.

Ta kontakt

Vi i Elevtjenesten brenner for at alle unge skal ha enkel tilgang til ressurpersoner som kan hjelpe dem gjennom tunge perioder, bidra til gjøre valgene litt enklere og generelt bidra til et økt samhold i og utenfor skolen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om tjenesten.

Send oss en mail
Whispr

Nygaardsgata 33
Postboks 16
1606 Fredrikstad

Norway