video og intro

Elevene savner et kontaktpunkt hvor de enkelt kan henvende seg –
uansett hvor stort eller lite problemet er.

Dette funnet var selve utgangspunktet for tjenesten vi har laget for elever i videregående skole sammen med elever og ansatte ved Drammen- og Rosthaug VGS og Buskerud Fylkeskommune.

Hva er Elevtjenesten?

Kort fortalt er dette en mobil-app hvor elevene enkelt finner oversikt over ofte stilte spørsmål og aller viktigst; kan sende melding til eller chatte med ressurspersoner på sin egen skole, som rådgiver, helsesøster, psykolog eller andre i Elevtjenesten. Dette senker terskelen for kontakt mellom elev og ressursnettverket ved skolen og starter dialogen tidligere i prosessen enn i dag.

Elevene endrer seg og brukermønsteret handler mye om mobilen. Om dette er den foretrukne kanalen er det der vi bør starte dialogen.

I dag går nesten 200 000 elever fordelt på over 400 videregående skoler rundt om i Norge. Alle har de smarttelefon og alle står de på terskelen til voksenlivet, med bakgrunn fra alle samfunnslag. De fleste vil oppleve dette som en turbulent tid på godt og vondt. De ressurssterke elevene vet hvor de skal få hjelp og støtte når de møter utfordringer, mens de med mindre ressurser gjerne er de som ofte synes det kan være vanskelig å søke kontakt. Det kan være mange grunner til at terskelen blir høy for å oppsøke ressurspersoner som helsesøster eller rådgiver.

Det kan være store saker som vold i hjemmet, mobbing, misbruk, uønsket graviditet eller sammensatte saker som seksuell legning, sosial integrering eller flyktninger med traumer. Ingen av disse kan vi begynne å hjelpe før vi er klar over hva slags situasjon de er i. Det er her vårt konsept kommer inn. Så hvordan kan vi ta tak i dette?

Vi har testet ut en egen kanal hvor elevene finner svar på ofte stilte spørsmål, og kan ha direkte kontakt i chat-form med ressurspersoner ved egen skole. Tjenesten er utviklet og testet i tett dialog med elever, lærere og hjelpere ved to videregående skoler med til sammen 2000 elever. I 2016 registrerte vi 400 chat-samtaler, i 2017 er tallet langt høyere siden tjenesten nå er mer utbredt. Etter å ha lært mye, utvikler vi nå tjenesten videre i form av en app som vil bli den foretrukne kanalen for all kommunikasjon mellom elever, venner og lærere. På den måten er terskelen enda lavere når man trenger hjelp fra støtteapparatet i og rundt skolen. Vi setter opp en konto med et administrasjonspanel pr skole. I første omgang videregående skoler i Norge, men dette kan tilpasses ungdomsskoletrinnet, høyskole og universitet samt private virksomheter.

Pilot / Versjon 1

Første versjon var et resultat av et tett samarbeid med lærere, elever og en ressursgruppe i Buskerud Fylkeskommune og oss med tjenestedesign- og teknisk bakgrunn. Gjennom dette har vi prøvd og feilet oss frem til en løsning som virker etter hensiktene.

Ved å kunne anvende løsningen i fullskala og i dialog med elevene, har vi også fått testet ut elementer som har sett fornuftige ut på papiret, men ikke levert i praksis.

Hva er nøkkelpunktene som gjør dette til en optimal løsning for videregående-elever?

Versjon 2

Versjon 1 er en fullverdig versjon, men vi har flere ambisjoner for versjon 2 som vi jobber med nå. Vi kommer til å gjøre brukergrensesnittet noe mer tidsriktig og tettere opp mot hva denne målgruppen forventer. Dette handler om brukervennlighet og hvordan de oppfatter tjenesten. Vi ønsker også at elever og lærere skal kunne kommunisere direkte seg imellom, slik at tjenesten brukes mer og oftere. Dette bidrar til å senke terskelen og etablere den nødvendige tilliten eleven trenger for å kunne ta opp større og mer alvorlige problemer.

Vi kommer til å lage en enklere verifiseringsrutine og knytte tjenesten opp mot elevens mobiltelefon og personlig passord. Chatloggene blir også kryptert, slik at ingen annen enn eleven kan få tilgang på dialogene og historikken. Vi vil også legge inn muligheten til å kunne flytte en dialog fra en rådgiver til en ny, med elevens godkjennelse, slik at man slipper å begynne på nytt med en ny støtteperson.

Hva nå?

Våre erfaringer har resultert i mye interessant innsikt og dokumentasjon, etter å ha jobbet med dette siden 2014. Vi tenker gjerne høyt rundt problematikken og forskjellige måter å tilnærme seg dette gjennom smart bruk av teknologi og pedagogikk.

God helse gir god læring – og utdanning gir god helse. 30 prosent av elevene fullfører ikke videregående skole. Ofte skyldes det helseproblemer. Helse- og utdanningssektoren jobber hver for seg med å oppnå trivsel, engasjement og godt læringsmiljø for elevene.

Hver elev som faller fra er en tragedie og ofte starten på en lang vei tilbake i samfunnet. Hvordan kan vi bruke denne innsikten til å legge til rette for å hindre at så mange feiler, og faller ut av utdanningsløpet?

Vi tar gjerne en diskusjon på det: Hei@Whispr.no

Demo?

Vil du ha en demo på Whispr og ta en titt på hva som ligger bak? Kontakt oss, så kan vi vise deg hvordan det virker.

Line@Whispr.no

Oyvind@Whispr.no

Investor?

Whispr er et nytt selskap med godt etablerte aktører i ryggen. Om du ønsker å prate med oss om partnerskap gjør vi gjerne det. På sikt kan det hende dette er et produkt som kan løse utfordringer også for andre enn elever i videregåendetrinn. Her ligger det mange muligheter.

Simen@Whispr.no

Home